Rab’bin Tanığı İsrail

7 ‘Yüceliğim için yaratıp biçim verdiğim,
Adımla çağrılan herkesi,
Evet, oluşturduğum herkesi getirin’ diyeceğim.”
Rab’bin Tanığı İsrail
İncil — Yeni Çeviri 2009