10 Ama başkaldırıp O’nun Kutsal Ruhu’nu incittiler.
O da düşmanları olup onlara karşı savaştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009