13 Ey kâhinler, çul kuşanıp yas tutun.
Ey sunakta hizmet edenler, ağıt yakın,
Ey Tanrım’ın hizmetkârları, tapınağa gelin,
Çul içinde geceleyin.
Çünkü Tanrınız’ın Tapınağı için
Tahıl ve şarap sunusu kalmadı.
14 Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın;
Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü
Tanrınız RAB’bin Tapınağı’na toplayıp RAB’be yakarın.
15 Eyvahlar olsun! Çünkü RAB’bin günü yakındır.
Her Şeye Gücü Yeten’in göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.
İncil — Yeni Çeviri 2009