Çekirge Ordusu

21 Çekirge Ordusu
Siyon’da boru çalın,
Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.
Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.
Çünkü RAB’bin günü çok yaklaştı, geliyor.
2 Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.
Dağların üzerine çöken karanlık gibi
Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor.
Böylesi hiçbir zaman görülmedi,
Kuşaklar boyu da görülmeyecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009