Tanrısal Söz

11 Tanrısal Söz Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009