Tanrı Sevgidir

7 Tanrı Sevgidir Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. (YC2009) 8 Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. (YC2009) 9 Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. (YC2009) 10 Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. (YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009