Bizim için Dua Edin

31 Bizim için Dua Edin Son olarak, kardeşler, Rab’bin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp yüceltilsin diye bizim için dua edin. 2 Ahlaksız, kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir. 3 Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır. 4 Buyurduklarımızı yaptığınıza ve yapacağınıza dair Rab’de size güveniyoruz. 5 Rab yüreklerinizi Tanrı’nın sevgisine, Mesih’in sabrına yöneltsin.

İncil — Yeni Çeviri 2009