3 Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila’ya selam edin. 4 Onlar benim uğruma yaşamlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil, öteki ulusların bütün kiliseleri de onlara minnettardır. 5 Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya İli’nden Mesih’e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus’a selam edin. 6 Sizin için çok çalışmış olan Meryem’e selam söyleyin. 7 Mesih’in elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesih’e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus’la Yunya’ya selam edin.
8 Rab’be ait olan sevgili kardeşim Ampliatus’a selam söyleyin. 9 Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus’a ve sevgili kardeşim Stakis’e selam edin.
İncil — Yeni Çeviri 2009