Siyon’un Yeni Adı

621 Siyon’un Yeni Adı
Zaferi ışık gibi parlayıncaya,
Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek
Siyon uğruna susmayacak,
Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.
(YC2009)
2 Uluslar senin zaferini,
Bütün krallar görkemini görecek.
RAB’bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.
(YC2009)
3 RAB’bin elinde güzellik tacı,
Tanrın’ın elinde krallık sarığı olacaksın.
(YC2009)
4 Artık sana “Terk edilmiş”,
Ülkene “Virane” denmeyecek;
Bunun yerine sana “Sevdiğim”,
Ülkene “Evli” denecek.
Çünkü RAB seni seviyor,
Ülken de evli sayılacak.
(YC2009)
5 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,
Oğulların da seninle öyle evlenecek.
Güvey gelinle nasıl sevinirse,
Tanrın da seninle öyle sevinecek.
(YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009