22 İsa’nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse, kim yalancıdır? Baba’yı ve Oğul’u yadsıyan Mesih karşıtıdır. (YC2009) 23 Oğul’u yadsıyanda Baba da yoktur; Oğul’u açıkça kabul edende Baba da vardır. (YC2009) 24 Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul’da ve Baba’da yaşarsınız. (YC2009) 25 Mesih’in bize vaat ettiği budur, yani sonsuz yaşamdır.
(YC2009)
26 Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum. (YC2009) 27 Size gelince, O’ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O’nun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih’te yaşayın.
(YC2009)
28 Evet, yavrularım, şimdi Mesih’te yaşayın ki, O göründüğünde cesaretimiz olsun, geldiğinde O’nun önünde utanmayalım. (YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009