4 Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye
Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi.
Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.
(YC2009)
5 Egemen RAB kulağımı açtı,
Karşı koymadım, geri çekilmedim.
(YC2009)
6 Bana vuranlara sırtımı açtım,
Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara.
Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.
(YC2009)
7 Egemen RAB bana yardım ettiği için
Utanç duymam.
Kararımdan dönmem,
Utandırılmayacağımı bilirim.
(YC2009)
8 Beni haklı çıkaran yakınımda.
Benden davacı olan kim, yüzleşelim,
Kimdir hasmım, karşıma çıksın.
(YC2009)
9 Bana yardım eden Egemen RAB’dir,
Kim suçlu çıkaracak beni?
Onların hepsi giysi gibi eskiyecek,
Tümünü güve yiyip bitirecek.
(YC2009)
İncil — Yeni Çeviri 2009