231 VE bana RABBİN şu sözü geldi: 2 Âdem oğlu, bir ananın kızları, iki kadın vardı; 3 ve Mısırda fahişelik ettiler; gençliklerinde fahişelik ettiler; onların memeleri orada sıkıştırıldı, ve onların kızlık sinesine orada el sürüldü. 4 Ve adları, büyüğünün Ohola, ve kızkardeşinin Oholiba idi; ve onlar benim oldular, ve oğullarla kızlar doğurdular. Ve adlarına gelince, Ohola Samiriyedir, ve Oholiba Yeruşalimdir. 5 Ve Ohola benimken fahişelik etti; ve oynaşlarına, komşu Aşurlulara gönül verdi, 6 onlar ki, lâcivert giyinmiş valiler ve beyler, hepsi gönül çeken yiğitler, atlara binmiş atlılar idiler. 7 Ve onlarla fahişelik etti, onların hepsi, Aşur oğullarından en seçme adamlardı; ve kimlere gönül verdi ise, onların bütün putları ile kendisini murdar etti. 8 Ve Mısır günlerinden beri fahişeliklerini bırakmadı; çünkü gençliğinde onunla yattılar, ve kızlığı sinesine el sürdüler, ve zinalarını üzerine döktüler. 9 Bundan dolayı kendilerine gönül verdiği oynaşlarının eline, Aşur oğullarının eline onu verdim. 10 Çıplaklığını onlar açtılar, oğullarını ve kızlarını aldılar; ve kendisini kılıçla öldürdüler; ve kadınlar arasında o bir mesel oldu; ve onun üzerine hükümler yürüttüler. 11 Ve kızkardeşi Oholiba bunu gördü, ve gönül vermekte, ve kızkardeşinin fahişeliklerinden ziyade olan kendi fahişeliklerinde bu ötekinden daha bozuktu. 12 Aşur oğullarına, valilere ve beylere, komşularına, çok ihtişamla giyinmiş, atlara binmiş atlılara, hepsi gönül çeken yiğitlere gönül verdi. 13 Ve murdar olduğunu gördüm; ikisinin de yolu birdi. 14 Ve fahişeliklerini artırdı; çünkü duvar üzerine çizilmiş adamlar, 15 bellerine kuşak bağlanmış, ve başlarında geniş sarık, görünüşçe hepsi araba cenkçileri, doğdukları memlekette, Kildanîler diyarında, Babil oğullarının benzeyişine göre, al renkle çizilmiş Kildanîlerin resimlerini gördü. 16 Ve görünce onlara gönül verdi, ve Kildanîler diyarına, onlara ulaklar gönderdi. 17 Ve Babil oğulları onun yanına, sevişme yatağına geldiler, ve fahişeliklerile onu murdar ettiler, ve onlarla murdar oldu, ve canı onlardan tiksindi. 18 Ve fahişeliklerini açtı, ve çıplaklığını açtı; canım kızkardeşinden nasıl tiksindi ise, o zaman canım ondan da öyle tiksindi. 19 Ve Mısır diyarında fahişelik etmiş olduğu gençlik günlerini anarak fahişeliklerini artırdı. 20 Ve etleri eşek eti gibi, ve belleri aygır beli gibi olan sefahet yoldaşlarına gönül verdi. 21 Sen böylece gençliğinin hayasızlığına yine döndün, o zaman ki, sinene el sürmek için senin gençliğinin memelerini Mısırlılar sıkıştırmışlardı. 22 Bundan dolayı, ey Oholiba, Rab Yehova şöyle diyor: İşte, canının tiksinmiş olduğu oynaşlarını sana karşı kaldıracağım, ve onları, 23 Babil oğullarını, ve bütün Kildanîleri, Pekodu, ve Şoayı, ve Koayı, ve onlarla beraber Aşur oğullarının hepsini çepçevre sana karşı getireceğim; gönül çeken yiğitler, hepsi valiler ve beyler, araba cenkçileri ve şöhretli adamlar, hepsi atlara binenler. 24 Ve sana karşı silâhlarla, cenk arabaları ile, ve arabalarla, ve kavmlar cümhuru olarak gelecekler; büyük kalkanla, ve küçük kalkanla, ve miğferle çepçevre sana karşı dikilecekler; ve hükmü onlara vereceğim, ve kendi hükümlerine göre sana hükmedecekler. 25 Ve kıskançlığımı senin karşına koyacağım, ve sana kızgınlıkla davranacaklar; burnunu ve kulaklarını kesip düşürecekler, ve senden artakalan kılıçla düşecek, oğullarını ve kızlarını alacaklar, ve senden artakalanı ateş yiyip bitirecek. 26 Ve esvabını soyacaklar, ve güzel mücevherlerini alacaklar. 27 Ve hayasızlığını ve Mısır diyarından olan fahişeliğini sende sona erdireceğim; ve onlara gözlerini kaldırmıyacaksın, ve artık Mısırı anmıyacaksın. 28 Çünkü Rab Yehova şöyle diyor: Kendilerinden nefret etmiş olduğun adamların eline, canının tiksinmiş olduğu adamların eline seni vereceğim; 29 ve sana adavetle davranacaklar, ve bütün emeğinin semeresini alacaklar, ve seni çıplak ve açık bırakacaklar; ve fahişeliklerinin çıplaklığı, hayasızlığın da fahişeliklerin de açılacak. 30 Sana bunları edecekler, çünkü milletlerin ardınca fahişelik ettin, ve çünkü onların putları ile murdar oldun. 31 Kızkardeşinin yolunda yürüdün; bundan dolayı onun kâsesini senin eline vereceğim. 32 Rab Yehova şöyle diyor: Kızkardeşinin kâsesinden içeceksin, o derin ve geniştir; sana gülecekler, ve seninle eğlenecekler; o kâse çok şey alır. 33 Sarhoşluk ve kederle dolacaksın; kızkardeşin Samiriyenin kâsesi, şaşkınlık ve harabiyet kâsesidir. 34 Ve onu içeceksin, ve onu sümüreceksin, ve parçalarını kemireceksin, ve göğsünü yırtacaksın; çünkü ben söyledim, Rab Yehovanın sözü. 35 Bundan dolayı Rab Yehova şöyle diyor: Mademki beni unuttun, ve beni arkana attın, sen de hayasızlığını ve fahişeliklerini yüklen. 36 Ve RAB bana dedi: Âdem oğlu, Oholaya ve Oholibaya hükmedecek misin? öyle ise onların mekruh şeylerini kendilerine bildir. 37 Çünkü zina ettiler, ve ellerinde kan var; ve putları ile zina ettiler, ve bana doğurmuş oldukları oğullarını da yiyecek olsun diye onlara ateşten geçirdiler. 38 Ve bana şunu da ettiler; ayni günde makdisimi murdar ettiler, ve Sebtlerimi bozdular. 39 Çünkü putları için oğullarını boğazladıktan sonra, ayni günde makdisimi bozmak için oraya girdiler, ve işte, evimin ortasında böyle yaptılar. 40 Ve siz uzaktan gelecek adamlar için de gönderdiniz, kendilerine ulak gönderilmiş olanlar da, işte geldiler; sen onlar için yıkandın, gözlerine sürme çektin, ve süsler takındın, 41 ve muhteşem bir yatak üzerinde oturdun, ve onun önünde hazırlanmış sofra vardı; ve buhurumu ve yağımı onun üzerine koydun. 42 Ve onunla beraber kaygısız bir cümhurun gürültüsü vardı; ve bayağı adamlarla çölden sarhoşlar getirildi; ve o iki kadının bileklerine bilezikler, ve başlarına güzellik taçları koydular. 43 Ve zina içinde yıpranmış kadın için dedim: Şimdi onlar bu kadınla, o da onlarla fahişelik edecek. 44 Ve bir fahişe yanına girildiği gibi onun yanına girdiler; Oholanın ve Oholibanın yanına, o hayasız kadınların yanına öyle girdiler. 45 Ve salih adamlar, zina eden kadınlara olan hükme göre, ve kan döken kadınlara olan hükme göre, onlara hükmedecekler; çünkü onlar zina eden kadınlardır, ve ellerinde kan var. 46 Çünkü Rab Yehova şöyle diyor: Onların üzerine bir cümhur çıkaracağım, ve öteye beriye atılsınlar, ve soyulsunlar diye onları ele vereceğim. 47 Ve o cümhur onları taşlarla taşlıyacaklar, ve kılıçları ile onları kesip düşürecekler; oğullarını ve kızlarını öldürecekler; ve evlerini yakacaklar. 48 Ve memlekette hayasızlığı sona erdireceğim, ve bütün kadınlar ders alacaklar, ve sizin hayasızlığınıza göre yapmıyacaklar. 49 Ve hayasızlığınızı sizin başınıza düşürecekler, ve putlarınızdan ötürü suçlarınızı yükleneceksiniz; ve bileceksiniz ki, ben Rab Yehovayım.
İncil — Kitab-ı Mukaddes