26 Yarovam, “Şimdi krallık yine Davut soyunun eline geçebilir” diye düşündü,
İncil — Yeni Çeviri 2009