11 Atası Davut gibi RAB’bin gözünde doğru olanı yapan Asa,
İncil — Yeni Çeviri 2009