31 Nadav’ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır.
İncil — Yeni Çeviri 2009