17 Omri ve yanındaki bütün İsrailliler Gibbeton’dan çıkıp Tirsa’yı kuşattılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009