24 O halde bana bir kılıç getirin!” dedi. Kılıç getirilince,
İncil — Yeni Çeviri 2009