2 RAB daha önce Givon’da olduğu gibi ona yine görünerek
İncil — Yeni Çeviri 2009