12 Çünkü Rab’bin gözleri
Doğru kişilerin üzerindedir.
Kulakları onların yakarışına açıktır.
Ama Rab kötülük yapanlara karşıdır.”
İncil — Yeni Çeviri 2009