Saul Davut’u Kıskanıyor

6 Saul Davut’u Kıskanıyor Davut’un Filistli Golyat’ı öldürmesinden sonra, askerler geri dönerken, İsrail’in bütün kentlerinden gelen kadınlar, tef ve çeşitli çalgılar çalarak, sevinçli ezgiler söyleyip oynayarak Kral Saul’u karşılamaya çıktılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009