12 Saul Ahimelek’e, “Ey Ahituv oğlu, beni dinle!” dedi.
Ahimelek, “Buyur, efendim” diye yanıtladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009