10 Samuel kendisinden kral isteyen halka RAB’bin bütün söylediklerini bildirdi:
İncil — Yeni Çeviri 2009