27 Rab adına size buyuruyorum, bu mektup bütün kardeşlere okunsun.
İncil — Yeni Çeviri 2009