25 Savaşa hazır, yiğit Şimonoğulları’ndan 7 100 kişi.
İncil — Yeni Çeviri 2009