Davut’un Ailesi

141 Davut’un Ailesi Sur Kralı Hiram Davut’a ulaklar ve bir saray yapmak için sedir tomrukları, taşçılar, marangozlar gönderdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009