4 Sonra Harunoğulları’yla Levililer’i bir araya getirdi:
İncil — Yeni Çeviri 2009