36 İsrail’in Tanrısı RAB’be
Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!”
Bütün halk, “Amin!” diyerek RAB’be övgüler sundu.

İncil — Yeni Çeviri 2009