35 Esav’ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
İncil — Yeni Çeviri 2009