10 Şimi’nin öbür oğulları: Yahat, Ziza, Yeuş, Beria. Bu dördü Şimi’nin oğullarıydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009