23 Muşi’nin oğulları: Mahli, Eder, Yeremot. Toplam üç kişi.
İncil — Yeni Çeviri 2009