Tapınak Kapı Nöbetçileri

261 Tapınak Kapı Nöbetçileri Kapı nöbetçilerinin bölükleri:
Korahlılar’dan: Asafoğulları’ndan Kore oğlu Meşelemya.
İncil — Yeni Çeviri 2009