11 İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tevalya, dördüncüsü Zekeriya. Hosa’nın oğullarıyla akrabalarının toplamı 13 kişiydi.
İncil — Yeni Çeviri 2009