Davut’un Çocukları

31 Davut’un Çocukları Davut’un Hevron’da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoam’dan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayil’den Daniel,
İncil — Yeni Çeviri 2009