13 Ahaz Yotam’ın,
Hizkiya Ahaz’ın,
Manaşşe Hizkiya’nın,
İncil — Yeni Çeviri 2009