25 Şallum Şaul’un oğluydu. Mivsam Şallum’un, Mişma da Mivsam’ın oğluydu.
İncil — Yeni Çeviri 2009