34 Meşovav, Yamlek, Amatsya oğlu Yoşa,
İncil — Yeni Çeviri 2009