38 Miklot Şimam’ın babasıydı. Bunlar Yeruşalim’de akrabalarının yanında yaşarlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009