İyi Görevli

6 İyi Görevli Bunları kardeşlere öğütlersen, imanın ve izlediğin iyi öğretinin sözleriyle beslenmiş olarak Mesih İsa’nın iyi bir görevlisi olursun.
İncil — Yeni Çeviri 2009