Teselli Kaynağı Tanrı

3 Teselli Kaynağı Tanrı Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı’ya, merhametli Baba’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası’na övgüler olsun!
İncil — Yeni Çeviri 2009