Yoaş Tapınağı Onarıyor

121 Yoaş Tapınağı Onarıyor İsrail Kralı Yehu’nun krallığının yedinci yılında Yoaş Yahuda Kralı oldu. Yedi yaşında kral oldu ve Yeruşalim’de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer-Şevalı Sivya’ydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009