16 Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi: “RAB’bin sözüne kulak ver.
İncil — Yeni Çeviri 2009