Yoşiya’nın Yahuda Krallığı

221 Yoşiya’nın Yahuda Krallığı Yoşiya sekiz yaşında kral oldu ve Yeruşalim’de otuz bir yıl krallık yaptı. Annesi Boskatlı Adaya’nın kızı Yedida’ydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009