Yoşiya’nın Getirdiği Öteki Yenilikler

24 Yoşiya’nın Getirdiği Öteki Yenilikler Bundan başka Yoşiya, Kâhin Hilkiya’nın RAB’bin Tapınağı’nda bulduğu kitapta yazılı yasanın ilkelerini yerine getirmek amacıyla, cincileri, ruhçuları, aile putlarını, öteki putları, ayrıca Yahuda ve Yeruşalim’de görülen bütün iğrençlikleri silip süpürdü.
İncil — Yeni Çeviri 2009