27 Avşalom’un üç oğlu ve Tamar adında çok güzel bir kızı vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009