30 Desteğinle akıncılara saldırır,
Seninle surları aşarım, Tanrım.
İncil — Yeni Çeviri 2009