Bizim için Dua Edin

31 Bizim için Dua Edin Son olarak, kardeşler, Rab’bin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp yüceltilsin diye bizim için dua edin.
İncil — Yeni Çeviri 2009