2 Yeruşalim’de üç yıl krallık yaptı. Annesi Givalı Uriel’in kızı Mikaya’ydı.
Aviya’yla Yarovam arasında savaş vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009