Bilici Yehu Yehoşafat’ı Paylıyor

191 Bilici Yehu Yehoşafat’ı Paylıyor Yahuda Kralı Yehoşafat ise Yeruşalim’deki sarayına güvenlik içinde döndü.
İncil — Yeni Çeviri 2009