Süleyman Bilgelik Diliyor

11 Süleyman Bilgelik Diliyor Davut oğlu Süleyman krallığını sağlamlaştırdı. Çünkü Tanrısı RAB onunlaydı ve onu çok yüceltti.
İncil — Yeni Çeviri 2009