8 Yotam yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim’de on altı yıl krallık yaptı.
İncil — Yeni Çeviri 2009